Identyfikacja śladów procesów peryglacjalnych w mikrostrukturze glin lodowcowych w wybranych regionach Polski (w odniesieniu do peryglacjalnego przekształcenia osadów glacjalnych z obszarów współcześnie zlodowaconych)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia
mineralogia i petrografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, zlodowacenie, analiza mikrostrukturalna, gliny lodowcowe, peryglacjał

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego