Krzywe zmian poziomu wód południowego Bałtyku - uzupełnienie i reinterpretacja danych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia
paleogeografia

Słowa kluczowe:Bałtyk, czwartorzęd, zmiany poziomu morza

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Regina Kramarska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 ,

 ,