Rekonstrukcja środowiska i warunków klimatycznych w czasie późnego zlodowacenia Wisły (MIS 3) zapisanych w osadach Jaskini Stajnia (Wyżyna Częstochowska)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, plejstocen, zlodowacenie wisły, osady jaskiniowe

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego