Zapis schyłkowej fazy eoceńskiego optimum klimatycznego w bursztynonośnych osadach wschodniego obrzeżenia epikontynentalnego basenu sedymentacyjnego Morza Północnego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, paleogen, eocen, bursztyn, Morze Północne

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego