Zintegrowana biostratygrafia osadów z pogranicza kredy i paleogenu jednostki podśląskiej i śląskiej (nanoplankton wapienny, otwornice, dinocysty ), implikacje paleobiologiczne i paleogeograficzne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:mikropaleontologia, kreda, paleogen, jednostka śląska, Karpaty zewnętrzne, flisz

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Dariusz Gałązka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 ,

 ,