Zmiany klimatyczne i środowiskowe w późnym synemurze i wczesnym (Brak sugestii) (jura dolna) - zapis mineralogiczny w epikontynentalnym basenie polskim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
mineralogia i petrografia
paleogeografia
paleontologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, mezozoik, basen polski

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Barbara Radwanek-Bąk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego