Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dane z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia
sedymentologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatyczne, mezozoik, trias, jura

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Grzegorz Pieńkowski

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki