Zanik ostatniego lądolodu w obszarze południowego Bałtyku w świetle datowań osadów zastoiskowych i delt glacjofluwialnych metodą OSL

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
sedymentologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2012

Rok ukończenia: 2016

Kierownik projektu: Szymon Uścinowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki