Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia

Słowa kluczowe:Zatoka Gdańska, Martwa Wisła, wybrzeże Zatoki Gdańskiej, holocen, ujście Wisły, linia brzegowa, zmiany linii brzegowej, zmiany poziomu morza, klimat

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Szymon Uścinowicz

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki

Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej