Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna między Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań prowieniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna
mineralogia i petrografia
paleogeografia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jerzy Nawrocki

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki