Badania izotopowe konodontów, ramienionogów i palinomorf ordowiku i dewonu świętokrzyskiego przy użyciu mikrosondy jonowej SHRIMP IIe/MCe: rekonstrukcja paleoklimatu we wczesnym i środkowym paleozoiku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Wiesław Trela

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego