Zapis triasowych zdarzeń pluwialnych w mikroflorze Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia
paleontologia
palinologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Anna Mader

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego