Stratygrafia magnetyczna, zmiany klimatu i względne zmiany poziomu morza w górnej jurze i najniższej kredzie w północnych Alpach Wapiennych i Karpatach Zachodnich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego