Mineralogiczny i geochemiczny zapis zmian klimatu, środowiska i proweniencji osadów w hetangu i wczesnym synemurze na podstawie badań skał ilastych z obszaru basenu polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia regionalna
mineralogia i petrografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Paweł Brański

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego