Zapis zmian paleośrodowiskowych na granicy baden/sarmat na przykładzie fauny mszywiołów z wybranych profili Środkowej Paratetydy (Miodobory, Ukraina Zachodnia) w oparciu o analizy SEM i badania geochemiczne (mikrosonda elektronowa i jonowa)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Urszula Hara

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego