Analiza zmian klimatycznych i środowiskowych w kenozoicznym ekosystemie Antarktyki Zachodniej na przykładzie zespołów faun mszywiołowych (eocen i współczesnych) z zastosowaniem badań morfologicznych (SEM) i geochemicznych (mikrosonda elektronowa i jonowa)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Ryszard Habryn

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego