Ocena paleotemperatur wód geotermalnych niecki łódzkiej i miechowskiej na podstawie składu izotopowego i badań hydrochemicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Beata Wiktorowicz

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego