Uwarunkowania klimatyczne i środowiskowe rozwoju flory w triasie Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidy

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Anna Mader

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego