Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geotermia
hydrogeologia

Słowa kluczowe:niecka podhalańska, wody termalne, geotermia, zasoby wód, wody geotermalne, skład izotopowy, metoda helowa, Ne, Kr, neon, krypton

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Józef Chowaniec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz określenie zasad wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Kr