Paleozoiczna rewolucja klimatyczna i środowiskowa w kontekście terestrializacji życia w dewonie Gór Świętokrzyskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
paleogeografia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Piotr Szrek

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego