Dynamika neoglacjału Szetlandów Południowych (Antarktyka Zachodnia) z perspektywy badań mikropaleontologicznych i izotopowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne
paleogeografia
paleontologia
palinologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Marlena Świło

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki