Pomiary, monitorowanie i łagodzenie wpływu na środowisko oddziaływania gazu łupkowego (akronim: M4ShaleGas)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Monika Konieczyńska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Unia Europejska