Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji, integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych - POLONIUM

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: stratygrafia

Słowa kluczowe:paleontologia, biostratygrafia, magnetostratygrafia, geofizyka, chemostratygrafia, POLONIUM, paleoklimat, jura, kreda, Tetyda, basen Polski, basen Francji

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paleoklimatyczne i paleooceanograficzne zmiany w późnej jurze i wczesnej kredzie tetydzkich basenów Polski i Francji, integracja metod bio-, magneto- i chemostratygraficznych - POLONIUM