Zmiany paleoklimatu i paleośrodowiska w interglacjale mazowieckim (Holsteinian) w E Polsce na podstawie multidyscyplinarnych badań paleobotanicznych, sedymentologicznych i izotopowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne
paleogeografia
paleontologia
palinologia
sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Anna Hrynowiecka

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego