Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
paleogeografia
tektonika

Słowa kluczowe:pionowe ruchy skorupy ziemskiej, Zatoka Gdańska, interferometria satelitarna, paleogeografia, geozagrożenia,

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Marek Graniczny

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pionowe ruchy skorupy ziemskiej na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej w świetle danych interferometrii satelitarnej oraz analiz geologicznych i paleogeograficznych - rekonstrukcja wydarzeń minionych, ocena zagrożeń współczesnych i przyszłych