Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe
Opracowanie zasad planowania, strategii wykorzystania oraz metod oceny i wykonywania map potencjału płytkiej geotermii w Europie Środkowej

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia
hydrogeologia
płytka geotermia

Słowa kluczowe:geotermia, GeoPLASMA-CE

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Wiesław Kozdrój

Główny zleceniodawca:Interreg Central Europe

Żródło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt GeoPLASMA-CE ma służyć rozwojowi strategii wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia budynków w Europie Środkowej w celu zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Projekt, realizowany w okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2019 r., jest współfinansowany w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej 2014-2020, a jego całkowity budżet wynosi 2,9 mln euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2,4 mln euro. Działania w projekcie są wykonywane wspólnie przez 11 Partnerów w 6 krajach i dotyczą różnych aspektów zastosowania płytkiej geotermii.

W rezultacie, dzięki współpracy służb geologicznych, uniwersytetów, organizacji non-profit, jednostek administracji samorządowej oraz firm prywatnych opracowane zostaną nowe strategie w 6 różnych obszarach pilotażowych, obejmujących tereny zurbanizowane i rolnicze, tj.: Vogtland (Niemcy) / Zachodnie Czechy, Wałbrzych / Broumov (Czechy), Kraków, Wiedeń, Bratysława i Lublana. Rezultatem projektu będzie także platforma internetowa przeznaczona dla ekspertów oraz interesariuszy publicznych i prywatnych, która umożliwi dostęp do istniejącej wiedzy i doświadczeń związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej np. w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu zasobami energii oraz zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem atmosfery w Europie Środkowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia dotyczące zintegrowanego zarządzania i strategii stosowania płytkiej energii geotermalnej w wybranych regionach.

 

Dane do kontaktu:

Partner Projektu: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

dr Wiesław Kozdrój
e-mail: wiesław.kozdroj@pgi.gov.pl

Partner Wiodący: Austriacka Służba Geologiczna (GBA)

Gregor Goetzl
+43 1 7125 674 336
info@geoplasma-ce.eu
www.facebook.com/geoplasmace
@GeoPLASMA_CE