Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska
geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:magazyny CO2, sekwestracja, składowanie CO2, CO2, zmiany klimatu, dwutlenek węgla, składowanie dwutlenku węgla, CCS, energia i klimat

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cel projektu

Monitorowanie statusu i rezultatów projektów demonstracyjnych, komercyjnych i pilotażowych CCS/CCUS (wychwytu i geologicznego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla), dotyczących podziemnego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla w Europie i na świecie oraz sporządzenie raportu na ten temat, w szczególności w zakresie sposobów nadzoru i kontroli bezpieczeństwa składowania CO2 odpowiadających wymogom art. 14 ustawy z dnia 27 września 2013 o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238), jako zadania PIG, odnoszącego się do art. 163a ust 2 i 3 Pgg, obejmującego też rekomendacje dla ewentualnego zastosowania CCS/CCUS w warunkach polskich.

Określenie CCS/CCUS dotyczy projektów CCS, które obejmują wspomaganie wydobycia węglowodorów (w tym ropy naftowej). W ten sposób działa większość funkcjonujących na świecie dużych projektów CCS, dlatego pojęcia CCS i CCS/CCUS można stosować zamiennie.

Przedsięwzięcie obejmuje następujący zakres prac (zadania):

  1. Inwentaryzacja aktualnie realizowanych projektów CCS (sprawozdanie i aplikacja GIS/WebGIS)
  2. Ocena przydatności i skuteczności stosowania technologii CCS w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla (sprawozdanie)
  3. Ocena bezpieczeństwa stosowania technologii CCS dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska w oparciu o wytyczne odnośnie wdrażania dyrektywy UE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla - Guidance Document 1 & 2, EC 2011 (sprawozdanie)
  4. Ocena potrzeby i zasadności dopuszczenia stosowania technologii CCS na skalę przemysłową (sprawozdanie)
  5. Rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie stosowania technologii CCS na skalę przemysłową (sprawozdanie)
  6. Koordynacja prac, wymiana doświadczeń i prezentacja wyników (raport końcowy, kontakty i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie CCS, strona www z raportami i aplikacją GIS/WebGIS)

 

STRONA PROJEKTU