Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2018 - 2021

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Anna Rojek

Główny zleceniodawca:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej