Geośrodowiskowe uwarunkowania wykorzystania energii wód termalnych na obszarze niecki mogileńsko-łódzkiej z uwzględnieniem odziaływania eksploatacji na użytkowe poziomy wodonośne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia

Słowa kluczowe:geotermia, wody termalne, energia geotermalna, poziomy wodonośne, niecka mogileńsko-łódzka

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Mariusz Socha

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej