Mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej Polski (MPGN) w skali 1:50 000. Etap I - zadanie ciągłe

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia

Słowa kluczowe:geotermia niskotemperaturowa, geotermia płytka, energia geotermalna, geotermia inżynierska, ciepło

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Grzegorz Ryżyński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej