Przygotowanie dokumentów niezbędnych do powołania i funkcjonowania Narodowego Komitetu ds. Geoparków (w tym dotyczących Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP)) jako kontynuacja prac nad opracowaniem narodowego programu ochrony dziedzictwa geologicznego w zakresie funkcjonowania geoparków w Polsce

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka

Słowa kluczowe:geoparki, geostanowiska, geoturystyka, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Jacek Koźma

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej