Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:migracja pierwiastków, zlewnia rzeki Wieprz, gleby, skażenie, wody podziemne, wody powierzchniowe, osady, zanieczyszczenie

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Izabela Bojakowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opracowanie modelu migracji i akumulacji potencjalnie szkodliwych pierwiastków w zlewni rzeki Wieprza (w układzie gleba - wody podziemne - wody powierzchniowe - osady)