Analiza wpływu składowania odpadów na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego dorzecza Kamiennej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:składowanie odpadów, odpady, zanieczyszczenie środowiska, dorzecze Kamiennej, rzeka Kamienna

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Anna Gabryś-Godlewska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza wpływu składowania odpadów na zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego dorzecza Kamiennej