Optymalizacja procesu tworzenia systemów gospodarki odpadami dla administracji samorządowej przy zastosowaniu modelowych badań składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w środowiskach wiejskich

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:gospodarka odpadami, składowanie odpadów, odpady, odpady niebezpieczne, odpady komunalne, wieś, środowiska wiejskie, badania morfologiczne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Joanna Fajfer

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Optymalizacja procesu tworzenia systemów gospodarki odpadami dla administracji samorządowej przy zastosowaniu modelowych badań składu morfologicznego odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych w środowiskach wiejskich