Ocena zmian stężenia nieorganicznych zanieczyszczeń w osadach Bzury i jej dopływów

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:zanieczyszczenia, Bzura, nieorganiczne odpady

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Olimpia Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena zmian stężenia nieorganicznych zanieczyszczeń w osadach Bzury i jej dopływów