Mapy geologiczno-turystyczne wybranych parków narodowych (Babiogórski PN, Poleski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, Roztoczański PN)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka
kartografia

Słowa kluczowe:geoturystyka, parki narodowe, mapy geologiczno-turystyczne, geostanowiska, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Magdalena Kucharska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej