Wahania zwierciadła trzeciorzędowego piętra wodonośnego we Wrocławiu w aspekcie jego dotychczasowego i przyszłego wykorzystania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:trzeciorzęd, Wrocław, zwierciadło wód, hydrogeologia, piętro wodonośne, poziomy wodonośne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Agata Krawczyk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wahania zwierciadła trzeciorzędowego piętra wodonośnego we Wrocławiu w aspekcie jego dotychczasowego i przyszłego wykorzystania