Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w obrębie JCWPd nr 128 w regionie górnej Odry

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, zanieczyszczenie, Odra, hydrogeologia, ochrona środowiska

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Martyna Guzik

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w obrębie JCWPd nr 128 w regionie górnej Odry