Określenie wyjściowej bazy zasobowej węgla brunatnego w Polsce z oceną wpływu na wody podziemne i środowisko geologiczne w odniesieniu do procesów zgazowania

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:węgiel brunatny, złoża, surowce energetyczne, bilans kopalin, ochrona środowiska, zgazowanie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Jacek Kasiński

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki