Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geoturystyka

Słowa kluczowe:geopark, Małopolski Przełom Wisły, Zawichost, Puławy, geoturystyka, ochrona środowiska, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Andrzej Szymkowiak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław)