Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
geologia surowcowa
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:zmiany klimatu, Bałtyk, linia brzegowa, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Zbigniew Kordalski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego