Analiza wybranych formacji jury dolnej pod kątem ich przydatności do składowania odpadów promieniotwórczych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:jura, składowanie odpadów, odpady promieniotwórcze, podziemne składowanie

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Paweł Brański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego