Bioakumulacja molibdenu i innych pierwiastków śladowych w roślinach na terenach występowania łupków menilitowych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:molibden, rośliny wskaźnikowe, łupki menilitowe, Bieszczady

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Małgorzata Mrowiec

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego