Cyna i molibden w glebach południowej części Wyżyny Śląskiej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia regionalna
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:cyna, molibden, Wyżyna Śląska, gleby, badania geochemiczne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Weronika Bureć-Drewniak

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego