Fauna małżoraczków (Ostracoda) czwartorzędu południowego Bałtyku, systematyka, paleoekologia i stratygrafia

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
paleontologia
stratygrafia

Słowa kluczowe:małżoraczki, Bałtyk, czwartorzęd, holocen, ekologia

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Jarmila Krzymińska

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Żródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki