Lokalny monitoring składowisk odpadów komunalnych jako narzędzie do analizy presji na wody podziemne

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:monitoring, składowiska odpadów, zanieczyszczenie, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Dariusz Choromański

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego