Mapy geologiczno-turystyczne Drawieńskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Ujście Warty

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoturystyka
kartografia

Słowa kluczowe:geoturystyka, parki narodowe, mapy geologiczno-turystyczne, geostanowiska, georóżnorodność

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2013

Kierownik projektu: Magdalena Kucharska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej