Modelowanie hydrogeochemiczne formowania się składu chemicznego wód siarczkowych rejonu Buska-Zdroju i Solca-Zdroju

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody mineralne, wody siarczkowe, Busko-Zdrój, Solec-Zdrój

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Iwona Gała

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego