Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2010-2012

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa

Słowa kluczowe:osady denne, monitoring, zanieczyszczenie

Rok rozpoczęcia: 2010

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Izabela Bojakowska

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej