Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia środowiskowa
hydrogeologia

Słowa kluczowe:jcwp, monitoring, skład chemiczny, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2012

Kierownik projektu: Anna Kuczyńska

Główny zleceniodawca:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Żródło finansowania:Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011